Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 07:00 UTC)
Re: Last call Per Bothner (30 Jun 2013 07:46 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 08:35 UTC)
Re: Last call Per Bothner (30 Jun 2013 15:47 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 17:01 UTC)
Re: Last call Per Bothner (30 Jun 2013 17:19 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 17:47 UTC)
Re: Last call Per Bothner (30 Jun 2013 18:04 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 18:29 UTC)
Re: Last call Per Bothner (30 Jun 2013 23:11 UTC)
Re: Last call John Cowan (01 Jul 2013 20:01 UTC)
Re: Last call Shiro Kawai (30 Jun 2013 09:02 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 09:30 UTC)
Re: Last call Shiro Kawai (30 Jun 2013 09:54 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 10:27 UTC)
Re: Last call Shiro Kawai (30 Jun 2013 11:44 UTC)
Re: Last call Takashi Kato (30 Jun 2013 17:02 UTC)

Re: Last call Takashi Kato 30 Jun 2013 17:02 UTC

I'll keep the 'call-with-socket' as it is (not shutdown the given socket).

_/_/
Takashi Kato
E-mail: xxxxxx@ymail.com