New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Arthur A. Gleckler (17 Jun 2021 04:10 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Marc Nieper-Wißkirchen (17 Jun 2021 05:32 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Wolfgang Corcoran-Mathe (17 Jun 2021 05:50 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Marc Nieper-Wißkirchen (17 Jun 2021 13:57 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Wolfgang Corcoran-Mathe (17 Jun 2021 17:32 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Marc Nieper-Wißkirchen (18 Jun 2021 05:49 UTC)
Re: New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Wolfgang Corcoran-Mathe (18 Jun 2021 06:30 UTC)

New draft (#10) of SRFI 224: Integer Mappings Arthur A. Gleckler 17 Jun 2021 04:10 UTC