Email list hosting service & mailing list manager

List Statistics - srfi-69@srfi.schemers.org

Return to list

2023

 • Total number of emails: 2
 • Total number of topics: 1
 • Top posters:
  • Shiro Kawai (1 messages)
  • Blake Shaw (1 messages)

2016

 • Total number of emails: 1
 • Total number of topics: 1
 • Top posters:
  • Arthur A. Gleckler (1 messages)

2009

 • Total number of emails: 1
 • Total number of topics: 1
 • Top posters:
  • Taylor R Campbell (1 messages)

2006

 • Total number of emails: 5
 • Total number of topics: 5
 • Top posters:
  • Panu Kalliokoski (3 messages)
  • Sebastian Egner (1 messages)
  • Per Bothner (1 messages)

2005

 • Total number of emails: 81
 • Total number of topics: 39
 • Top posters:
  • Panu Kalliokoski (17 messages)
  • David Van Horn (10 messages)
  • bear (6 messages)
  • Marc Feeley (5 messages)
  • Tony Garnock-Jones (5 messages)
  • Per Bothner (5 messages)
  • Scott G. Miller (4 messages)
  • felix winkelmann (4 messages)
  • Panu (4 messages)
  • Sven.Hartrumpf@xxxxxx (3 messages)