Thread Index - November 1999 - srfi-13@srfi.schemers.org

Round 2 discussion shivers@xxxxxx (04 Nov 1999 13:55 UTC)
Re: Round 2 discussion Per Bothner (04 Nov 1999 22:31 UTC)
Open issues summary #1 shivers@xxxxxx (04 Nov 1999 13:56 UTC)
A suggestion: string-split, string->integer oleg@xxxxxx (09 Nov 1999 03:15 UTC)
Re: Round 2 discussion Dan Bornstein (11 Nov 1999 07:51 UTC)
Update shivers@xxxxxx (13 Nov 1999 23:01 UTC)
Open issues summary #2 (and a list of resolved issues) shivers@xxxxxx (13 Nov 1999 23:03 UTC)
New SRFI 13 draft available sperber@xxxxxx (14 Nov 1999 11:32 UTC)
SRFI-13: late laundry list erik hilsdale (17 Nov 1999 07:28 UTC)
Re: SRFI-13: late laundry list d96-mst@xxxxxx (19 Nov 1999 12:00 UTC)
Just a Few Comments Jonathan Sobel (18 Nov 1999 20:15 UTC)
An argument for string-split oleg@xxxxxx (18 Nov 1999 20:39 UTC)
String library d96-mst@xxxxxx (19 Nov 1999 12:00 UTC)
Round 3 discussion & open issues shivers@xxxxxx (22 Nov 1999 02:10 UTC)
Re: Round 3 discussion & open issues d96-mst@xxxxxx (24 Nov 1999 18:53 UTC)
string-escaper brlewis@xxxxxx (22 Nov 1999 19:29 UTC)
Re: string-escaper Tsyshevsky Vladimir (26 Nov 1999 09:00 UTC)
New SRFI 13 draft available sperber@xxxxxx (24 Nov 1999 12:48 UTC)
Boyer-Moore code & Common Lisp shivers@xxxxxx (24 Nov 1999 17:17 UTC)
is string-contains example wrong? Vladimir Tsyshevsky (25 Nov 1999 14:04 UTC)
Re: string-escaper Donald Welsh (25 Nov 1999 16:01 UTC)