Thread Index - Febuary 2023 - srfi-announce@srfi.schemers.org

Final SRFI 244: Multiple-value Definitions Arthur A. Gleckler (05 Feb 2023 22:53 UTC)
recruiting a new author for SRFI 234: Topological Sorting Arthur A. Gleckler (10 Feb 2023 19:19 UTC)
Final SRFI 235: Combinators Arthur A. Gleckler (28 Feb 2023 22:20 UTC)